Prana ir didieji jos šaltiniai: saulė, oras ir žemė

Prana, arba ki – tai gyvybinė energija arba gyvybės galia, palaikanti kūną gyvą ir sveiką. Graikai ją vadino pneuma, polineziečiai – mana, hebrajai – ruah, o tai reiškia „gyvenimo kvėpsnį“. Gydytojas nukreipia praną, gyvybinę energiją, arba ,,gyvenimo kvėpsnį“ į pacientą, taip jį išgydydamas. Būtent šiuo veiksmu užbaigiamas vadinamasis „stebuklingas gydymas“.

Yra trys didieji pranos šaltiniai: saulės prana, oro prana ir žemės prana. Saulės prana mus pasiekia iš saulės. Ji sustiprina visą kūną ir sąlygoja gerą sveikatą. Saulės pranos gaunama kaitinantis saulėje ar geriant saulės paveiktą vandenį. Per ilgai būnant saulėje ar gavus per daug saulės pranos galima pakenkti visam fiziniam kūnui, kadangi ši prana labai stipri.

Prana, esanti ore, vadinama oro prana arba oro gyvybės globule. Ji absorbuojama kvėpuojant plaučiais arba tiesiogiai bioplazminio kūno centrais. Šie energijos centrai vadinami čakromis. Giliai, lėtai, ritmiškai kvėpuojant galima absorbuoti daugiau oro pranos, nei kvėpuojant netvarkingai. Per odą ją gali absorbuoti žmonės, išėję atitinkamas treniruotes.

Prana, esanti žemėje, vadinama žemės prana, arba žemės gyvybės globule. Ji sugeriama per padus automatiškai ir nesąmoningai. Vaikščiojant basomis didėja absorbuotos žemės pranos poveikis kūnui. Kiekvienas gali išmokti sąmoningai sugerti daugiau žemės pranos, kad padidintų savo gyvybingumą, darbingumą ir gebėjimą aiškiau mąstyti.

Vanduo sugeria praną iš visko, su kuo jis susiliečia: saulės šviesos, oro ir žemės. Augalai ir medžiai absorbuoja praną iš saulės, oro, vandens ir žemės. Žmonės ir gyvuliai gauna pranos iš saulės šviesos, oro, žemės, vandens ir maisto (šviežias maistas turi daugiau pranos nei konservuotas).

prana

Gydymas prana

Pradėsiu kalbėti apie gydymą prana, kas tai ir ko juo siekiama.

Taigi Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės ir molio ir įkvėpė į jo veidą gyvybės, ir žmogus pasidarė gyva esybė.
– Pradžios Knyga, 2:4

Didžiąją dalį savo ki arba vitalinės energijos mes gauname iš mūsų įkvepiamo oro. Kiekvienas gyvas padaras turi alsuoti, o nutrūkęs kvėpavimas tolygus nutrūkusiai gyvybei. Nuo pat pirmo kūdikiško klyksmo iki mirštančio žmogaus paskutinio atodūsio nėra nieko išskyrus įkvėpimus ir atokvėpius. Gyvenimo energija reikalinga kiekvienam smegenų krustelėjimui, įgeidžiui ar raumenų judesiui. Tad nuolatinis energijos papildymas būtinas, o galimas j is kvėpuojant, arba kitais praktikuojamais gydymo būdais.

GYDYMAS PRANA pagrįstas viso žmogaus kūno struktūra. Žmogaus kūno visuma sudaryta iš dviejų dalių: regimojo fizinio kūno ir nematomo energetinio kūno, vadinamo bioplazminiu kūnu. Fizinis kūnas yra žmogaus kūno dalis, kurią mes matome, liečiame ir geriausiai pažįstame. Bioplazminis – neregimas švytintis energetinis kūnas, giliai įsiskverbęs į regimąjį ir kartu nusidriekęs už jo ribų maždaug per 10-12 cm. Aiškiaregiai šį energetinį kūną vadina eteriniu kūnu arba eteriniu antrininku.

KAS YRA GYDYMAS PRANA?
Gydymas prana – tai senovinis gydymo mokslas ir menas naudotis prana, kitaip vadinama ki, gydant žmogaus kūno visumą. Ši sąvoka apima manipuliavimą ligonio ki arba bioplazmine materija. Šis gydymas dar vadinamas psichiniu, magnetine terapija, tikėjimu, ki, vitaliniu ar gydymu rankomis.

prana